psycholog v SPC pro mentálně postižené a vady řeči

SPC Karviná nabízí volné místo na pozici psychologa. Pracovní pozice je ve školském poradenském zařízení, klienti jsou děti a žáci s mentálním postižením a vadami řeči. Činnost psychologa zahrnuje zejména diagnostiku rozumových schopností (použití inteligenčních testů a vývojových škál) a následné zpracování výstupů z vyšetření. Dále poskytování poradenství zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Tým pracoviště se skládá z psychologů, speciálních pedagogů a sociálních pracovnic.
Požadované vzdělání - jednooborová psychologie, magisterský titul.
Pro více informací se obracejte na vedoucí SPC PhDr. Helenu Lukácsovou, telefonicky v době od 8 do 13 hodin na tel. 596 314 923, 731 429 212 či e-mailem: helena.lukacsova@szmkarvina.cz
Číslo inzerátu 125503

 

14.6.2022 | 10:46 | Prohlédnuto 37 ×

Poslat odpověď na tento inzerát

Z důvodu ochrany proti zneužití e-mailu inzerenta spammery, nezveřejňujeme automaticky e-mail.
Pro kontakt prosím využijte tento formulář, který pošle Vaši odpověď na adresu inzerenta.

Vyplněním a odesláním formuláře bude vlastníkovi inzerátu odeslána tato zpráva na jeho e-mail. Vlastník inzerátu může a nemusí na tuto zprávu odpovědět. Formulář slouží pouze pro kontakt s inzerentem v kontextu s obsahem jeho inzerátu. Je zakázáno posílat zprávy, které nesouvisí s obsahem inzerátu a které může uživatel považovat za nevyžádané.