Inspektor prodeje a distribuce - zástup za MD/RD

Pracovní poměr na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou
Požadavky:
Vzdělání:
Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v některém z následujících oborů - obor farmacie, všeobecné veterinární lékařství, veterinární hygiena a ekologie, všeobecné lékařství, chemie nebo biologie (dokládá se originálem nebo úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu)
Ostatní požadavky:
Práce na PC
Znalost AJ odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dokládá se originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka)
Řidičský průkaz sk. B
Stručný popis náplně práce:
Inspekční činnost a dozor nad veterinárními léčivými přípravky, veterinárními přípravky a veterinárními technickými prostředky;
Dozor nad dodržováním zásad v oblasti správné distribuční praxe, v přípravě, distribuci, výdeji, prodeji a používání léčiv a používání veterinárních technických prostředků a veterinárních přípravků včetně inspekce nad dodržováním zacházení s látkami, které mají anabolické, protiinfekční, protiparazitární, protizánětlivé nebo hormonální působení, nebo návykové látky, které mohou být využity pro výrobu veterinárních léčivých přípravků
Úvazek: 40h/týden
Nabízíme:
Nástupní plat: nástupní plat odpovídající ohodnocení podle tabulek platů zaměstnanců státní správy, platová třída: 12
Práce je zařazena v kategorii 1 neriziková
5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, zkušební době a zapracování možné další benefity FKSP
Předpokládaný nástup: 1.9.2021, po dohodě i dříve

Kontakt: Ing. Hana Sedláková, personalistka
sedlakova@uskvbl.cz
MVDr. Petra Müllerová, ředitelka odboru Inspekce
mullerova@uskvbl.cz

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:
Strukturovaný životopis
Motivační dopis


Přihlášky je možné posílat na výše uvedené e-mailové adresy, nebo na podatelnu ÚSKVBL, Hudcova 56a, 62100 Brno, e-mail: uskvbl@uskvbl.cz do 15. srpna 2021.
Cena: 27 000
Číslo inzerátu 111689

 

21.7.2021 | 7:54 | Prohlédnuto 6 ×

Poslat odpověď na tento inzerát

Z důvodu ochrany proti zneužití e-mailu inzerenta spammery, nezveřejňujeme automaticky e-mail.
Pro kontakt prosím využijte tento formulář, který pošle Vaši odpověď na adresu inzerenta.

Vyplněním a odesláním formuláře bude vlastníkovi inzerátu odeslána tato zpráva na jeho e-mail. Vlastník inzerátu může a nemusí na tuto zprávu odpovědět. Formulář slouží pouze pro kontakt s inzerentem v kontextu s obsahem jeho inzerátu. Je zakázáno posílat zprávy, které nesouvisí s obsahem inzerátu a které může uživatel považovat za nevyžádané.